Synonimy.pl

Synonimy do słowa nieuważny
1. np. słuchaczrozkojarzony, rozproszony, zdekoncentrowany, roztrzepany, gapiowski, mało uważny
2. np. korektapobieżny, powierzchowny, niedbały, niestaranny, nieporządny, niedokładny