Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa niezamożnie
1. niebogato , skromnie , marnie , niepokaźnie , mizernie , ascetycznie , oszczędnie , skąpo , licho , goło , chudo , biednie , nędznie , ubogo , ubożuchno