Synonimy.pl

Synonimy do słowa niezgłoskotwórczy
1. jęzniesylabiczny