Synonimy.pl

Synonimy do słowa obniżyć się
1. zniżyć się, opaść, opuścić się, zsunąć się, osunąć się, osiąść, ześlizgnąć się
2. ulec zmniejszeniupoobniżać się, zmniejszyć się, pomniejszyć się, ograniczyć się, zredukować się, zmaleć, stopnieć, ulec redukcji
3. o głosiezgrubieć