Synonimy.pl

Synonimy do słowa odczuwalny
1. wyczuwalny, dostrzegalny, zauważalny, rozpoznawalny, obserwowalny, postrzegalny, widoczny, widomy, wyraźny, wyrazisty, jasny, oczywisty, klarowny, czytelny, uchwytny, sprawdzalny, niewątpliwy