Synonimy.pl

Synonimy do słowa określony
1. sprecyzowany, wiadomy, pewny, jasny, konkretny, wyraźny, wymierny, uzgodniony, umówiony, zdefiniowany, ustalony, wyznaczony, obliczony, oszacowany, skrystalizowany, zdeterminowany