Synonimy.pl

Synonimy do słowa oponować
1. sprzeciwiać się, przeciwstawiać się, protestować, kontrargumentować, wetować, stawiać weto, nie zgadzać się, wyrażać sprzeciw, odmawiać komuś racji