Synonimy.pl

Synonimy do słowa orientacja
1. np. w terenie, politycezorientowanie, rozeznanie, znajomość, oblatanie
2. np. polityczna, seksualnakierunek, ukierunkowanie, tendencja, trend, nurt, prąd, kurs, światopogląd, poglądy, preferencje, skłonność, skłonności, predylekcja, przechył, izm