Synonimy.pl

Synonimy do słowa pani
1. kobieta, niewiasta, dama, damula, damulka, panna, babka, jejmość, facetka, kobita, białogłowa, † a. podngołębica
2. władczyni, królowa, monarchini, panująca, arystokratka, magnatka, możnowładczyni, szlachcianka, dziedziczka, bogaczka, jej wysokość
3. środnauczycielka, profesorka, wychowawczyni