Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa partyzancki
1. powstańczy , leśny , podziemny , konspiracyjny , konspiratorski , tajny
2. pot.przen. nielegalny , nieoficjalny , pozaoficjalny , nieformalny , niejawny , dziki , nieprofesjonalny , amatorski , prowizoryczny , samowolny