Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa penetrować
1. przeprowadzać rekonesans zgłębiać , przeszukiwać , poszukiwać , przepatrywać , infiltrować , sondować , inwigilować , rozpoznawać , eksplorować , badać , wgłębiać się , wgryzać się , brać coś pod lupę
2. docierać w głąb przenikać , wnikać , przesiąkać , wsiąkać , wchodzić , przechodzić , przesączać się , przedostawać się