Synonimy.pl

Synonimy do słowa pogaństwo
1. bałwochwalstwo, idolatria, idololatria, politeizm, wielobóstwo