Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa polecić
1. zlecić , kazać , nakazać , przykazać , zarządzić , zobowiązać , zobligować , podyktować , zażądać , zadać , wydać polecenia
2. oddać coś/kogoś w opiekę poruczyć , powierzyć (opiece) , dać coś/kogoś pod opiekę
3. np. kandydata, książkę zalecić , zarekomendować , zaprotegować , zachwalić , nadać , naraić , nastręczyć