Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa poprzebierać
1. dokonać selekcji przebrać , odsiać , przesiać , posortować , przesortować , rozsortować , wyselekcjonować , uporządkować , wybrakować
2. poubierać , ubrać , ustroić , odstroić , wystroić , postroić