Synonimy.pl

Synonimy do słowa popularyzacja
1. popularyzowanie, propagowanie, promocja, krzewienie, rozpowszechnianie, upowszechnianie, umasawianie, uprzystępnianie, nagłaśnianie, reklama, reklamowanie, promowanie, lansowanie, rzecznictwo, publicity