Synonimy.pl

Synonimy do słowa poszufladkować
1. pot.posegregować, poklasyfikować, sklasyfikować, pogrupować, zgrupować, ugrupować, podzielić, uhierarchizować, zhierarchizować, posortować, przesortować, rozsortować, usystematyzować, uszeregować, zaszeregować, uporządkować