Synonimy.pl

Synonimy do słowa pouczać
1. dawać komuś instrukcjeobjaśniać, instruować, zaznajamiać, zapoznawać, szkolić, przeszkalać, przyuczać, obznajamiać, udzielać instrukcji/wskazówek
2. zwracać komuś uwagęzalecać, moralizować, rezonować, dawać komuś rady, przywoływać kogoś do porządku, mówić jak z katedry