Synonimy.pl

Synonimy do słowa pozarzynać się
1. potpozacinać się, zaciąć się, pociąć się, pokaleczyć się, okaleczyć się, poranić się, pokiereszować się, poharatać się, przeharatać się, porżnąć
2. potpowyrzynać się, wyrżnąć się, pomordować się, wymordować się, wytracić się, pozabijać się, powybijać się, wyniszczyć się