Synonimy.pl

Synonimy do słowa pozasłowny
1. pozawerbalny, niewerbalny