Synonimy.pl

Synonimy do słowa pozwodzić
1. zwieść, uwieść, złudzić, ponabierać, nabrać, oszukać, okpić, odrwić, posporżnąć, zbajerować, zabajerować, bujnąć, zbujać, ponacinać, naciąć, otumanić, oszkapić, okantować, wykantować, ocyganić, omamić, zmamić, zbajtlować, posposzwabić, wprowadzić kogoś w błąd, wyprowadzić/wywieść kogoś w pole, wystawić kogoś, wystawić kogoś (rufą/tyłem) do wiatru, nabić kogoś w butelkę, zrobić komuś wodę z mózgu, wystrychnąć kogoś na dudka, zrobić z kogoś balona