Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa precedens
1. zdarzenie , wydarzenie , wypadek , historia , incydent , epizod , zajście , sprawa , przejście , ewenement , praw. prejudykat