Synonimy.pl

Synonimy do słowa profuzja
1. obfitość, mnogość, wielość, bezlik, dostatek, bogactwo, moc, masa, gąszcz, multum, mrowie, feeria, orgia, gejzer, wysyp, mozaika, rozmaitość, różnorodność, wielorakość, liczebność, niezliczoność, nieskończona/wielka liczba, ogromna ilość