Synonimy.pl

Synonimy do słowa protest
1. sprzeciw, dezaprobata, opozycja, kontestacja, opór, kontra, odmowa, weto, remonstracja, bunt, rebelia, strajk, niezgoda, przeciwstawienie się, sprzeciwienie się, protestacja, głos oburzenia, votum separatum