Synonimy.pl

Synonimy do słowa prymat
1. pierwszeństwo, przewaga, przodownictwo, dominacja, panowanie, górowanie, prowadzenie, supremacja, wyższość, uprzywilejowana pozycja, dominująca rola, największe znaczenie