Synonimy.pl

Synonimy do słowa przedstawiciel
1. reprezentant, agent, pełnomocnik, plenipotent, prokurent, rzecznik, wysłannik, wysłaniec, poseł, delegat, legat, mandatariusz, namiestnik, nosiciel, histherold, emisariusz