Synonimy.pl

Synonimy do słowa przejawić się
1. objawić się, ujawnić się, wyrazić się, uzewnętrznić się, rozbudzić się, wystąpić, dojść do głosu, wyjść na jaw