Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa przejawiać się
1. objawiać się , ujawniać się , wyrażać się , prezentować się , uzewnętrzniać się , rozbudzać się , ucieleśniać się , występować , dochodzić do głosu , wychodzić na jaw