Synonimy.pl

Synonimy do słowa przejawiać się
1. objawiać się, ujawniać się, wyrażać się, prezentować się, uzewnętrzniać się, rozbudzać się, ucieleśniać się, występować, dochodzić do głosu, wychodzić na jaw