Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa przemyślenia
1. rozważania , dywagacje , kalkulacje , rozmyślania , zapatrywania , refleksje , dociekania , rachuby , wnioski , deliberacje