Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa przemyślenia
1. rozważania, dywagacje, kalkulacje, rozmyślania, zapatrywania, refleksje, dociekania, rachuby, wnioski, deliberacje