Synonimy.pl

Synonimy do słowa przeszłość
1. historia, dzieje, pradzieje, praczasy, prehistoria, prahistoria, prawieki, początki, wypadki, losy, koleje losu, dawne/zamierzchłe czasy, dzień wczorajszy, minione lata