Synonimy.pl

Synonimy do słowa przetarg
1. licytacja, aukcja, publiczna sprzedaż, konkurs ofert
2. przen.debata, dyskusja, dysputa, dyskurs, polemika, spór, układy, pertraktacje, negocjacje, rokowania, rozmowy, targi, szermierka słowna, pojedynek na słowa