Synonimy.pl

Synonimy do słowa putto
1. amorek, kupidyn, kupidynek, kupido