Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa rewaloryzacyjny
1. np. dodatek wyrównawczy , kompensacyjny
2. np. prace restauratorski , konserwatorski , renowacyjny , rekonstrukcyjny , restytucyjny