Synonimy.pl

Synonimy do słowa rozczłonkowywać się
1. dzielić się, rozdzielać się, przepoławiać się, rozpoławiać się, rozszczepiać się, rozdwajać się