Synonimy.pl

Synonimy do słowa rozdać
1. porozdawać, wydać, powydawać, przekazać, dać, wręczyć, rozdysponować, rozgospodarować, rozprowadzić, porozprowadzać, obdzielić, poobdzielać, rozdzielić, porozdzielać, podzielić (się), wydzielić, kapnąć, odpalić, posp.kopsnąć