Synonimy.pl

Synonimy do słowa rozeznać się
1. zorientować się, zrozumieć, zgłębić, przeniknąć, rozgryźć, rozszyfrować, poznać, pomiarkować, zmiarkować (się), wybadać/zbadać grunt