Synonimy.pl

Synonimy do słowa rozliczać się
1. wyliczać się, obliczać się, obrachowywać się, opłacać, płacić, wynagradzać, rachować się, ponosić koszty, uiszczać należność, wnosić opłatę, regulować zobowiązanie, robić obrachunek