Synonimy.pl

Synonimy do słowa rozprawiać się
1. zwyciężać, gromić, rozgramiać, rozbijać, pokonywać, załatwiać, unieszkodliwiać, upupiać, posp.udupiać, kłaść kogoś na (obie) łopatki, zadawać czemuś/ komuś kłam