Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa rubież
1. pogranicze, kresy, strefa nadgraniczna, pas graniczny/ pograniczny, teren przygraniczny