Synonimy.pl

Synonimy do słowa senior
1. nestor, patriarcha, protoplasta, emeryt