Synonimy.pl

Synonimy do słowa skupiać
1. koncentrować, grupować, gromadzić, nagromadzać, zbierać, ściągać, zgarniać, sprowadzać, ześrodkowywać, centralizować, komasować, spajać, scalać, łączyć, ogniskować, kumulować, aglomerować, mobilizować, konfederować, jednoczyć, integrować, konsolidować