Synonimy.pl

Synonimy do słowa spekulantka
1. kombinatorka, hochsztaplerka