Synonimy.pl

Synonimy do słowa sprawiać
1. czynić, powodować, wywoływać, zdarzać, sprowadzać, wzbudzać, stwarzać, prowadzić do, wyrządzać, pociągać coś za sobą
2. kupować, zakupywać, nabywać, zaopatrywać się