Synonimy.pl

Synonimy do słowa stagnacja
1. recesja, zastój, kryzys, dekoniunktura, bessa, regres gospodarczy, zła koniunktura
2. martwota, bezwład, bezwładność, drętwota, apatia, gnuśność, marazm, bezruch, inercja, pasywizm, pasywność, skostnienie, letarg, śpiączka, uwiąd, monotonia, odrętwienie, porażenie, paraliż