Synonimy.pl

Synonimy do słowa tleć (się)
1. tlić się, żarzyć się, ćmić się, palić się