Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa uaktywniać
1. mobilizować , pobudzać , aktywizować , dynamizować , dopingować , zachęcać , stymulować , inspirować , motywować , animować , uskrzydlać , rozgrz ewać , zagrzewać , ożywiać , stawiać kogoś na nogi , dodawać komuś ducha/skrzydeł , czynić kogoś aktywnym , pobudzać kogoś do działania