Synonimy.pl

Synonimy do słowa uczony
1. naukowiec, badacz, eksplorator, eksperymentator, myśliciel, filozof, mędrzec, intelektualista, erudyta, mózgowiec, pogard.jajogłowy, pracownik nauki, człowiek intelektu/nauki/ wielkiego umysłu
2. naukowy, badawczy, scjentystyczny
3. mądry, erudycyjny, biegły, wykształcony, światły, oświecony