Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa uczony
1. naukowiec , badacz , eksplorator , eksperymentator , myśliciel , filozof , mędrzec , intelektualista , erudyta , mózgowiec , pogard. jajogłowy , pracownik nauki , człowiek intelektu/nauki/ wielkiego umysłu
2. naukowy , badawczy , scjentystyczny
3. mądry , erudycyjny , biegły , wykształcony , światły , oświecony