Synonimy.pl

Synonimy do słowa udać się
1. powieść się, poszczęścić się, wypalić, poukładać się/ułożyć się szczęśliwie, pójść po czyjejś myśli
2. skierować się, zwrócić się, pójść, podążyć, pośpieszyć, puścić się, wyprawić się, wybrać się, pojechać, skierować dokądś swoje kroki, wziąć kurs na coś
3. wyrosnąć obficieobrodzić, obfitować, dopisać, sypnąć się, rozplenić się, wydać obfity plon