Synonimy.pl

Synonimy do słowa upodobnienie
1. ujednolicenie, asymilacja, naśladownictwo, mimetyzm