Synonimy.pl

Synonimy do słowa utytłany
1. pot.ubrudzony, zabrudzony, brudny, ubabrany, zababrany, upaprany, zapaprany, upaćkany, zapaćkany, usmarowany, wysmarowany, powalany, zabłocony, ubłocony, umorusany, zapuszczony, zapyziały, posp.uświniony, posp.zaświniony, posp.wyświniony, posp.zafajdany, posp.ufajdany, posp.uszlajany, czarny od kurzu/jak święta ziemia