Synonimy.pl

Synonimy do słowa wątły
1. np. człowiekwątlutki, słaby, słabowity, słabosilny, osłabiony, anemiczny, cherlawy, cherlakowaty, cherlacki, szczupły, mizerny, wymizerowany, zmizerowany, zmizerniały, pomizerniały, wycieńczony, zmarniały, chucherkowaty, chuchrowaty, chuderlawy, mimozowaty, chorowity, dychawiczny, nieodporny, niemocny, bezsilny, charłacki
2. np. konstrukcjawiotki, chwiejny, rachityczny, kruchy, łamliwy, lichy, lichutki, marny, nietrwały, niewytrzymały
3. np. sygnał, pulsdyskretny, znikomy, nikły, mały, delikatny, lekki, skąpy, subtelny, minimalny, śladowy, nieznaczny, niepokaźny, niewielki, niewyraźny